מבוא לציוד

סדנה

缝制车间

מכונת טלאים אוטומטית

自动运模机

מכונת סלילה אוטומטית

自动拖布机

מכונת מילוי אוטומטית למטה

自动充绒机

מכונת חיתוך אוטומטית

自动裁剪机

מכונת עיתונות חום

压烫机

מכונת פיוזינג

粘衬机